SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:
  1. Przed wydaniem towaru Klientowi:
   1. Przelew na rachunek bankowy sklepu: NORDEA BANK  PL87 1440 1244 0000 0000 1682 7924
  2. W momencie odbioru towaru:
   1. Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.
 2. Sprzedający może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedającego jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. odroczony termin płatności).