REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RECZNIKI-ZWOLTEX.PL

INFORMACJA:

Sklep internetowy działający pod adresem: www.reczniki-zwoltex.pl  prowadzony jest przez firmę F.H. Inspiro  z siedzibą w Borkowice 24 B , 95-081 Dłutów

e-mail: d.malkus@wp.pl

Telefon: 500-244-165

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklepu www. reczniki-zwoltex.pl , są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  1. realizacji umowy
  2. jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www. reczniki-zwoltex.pl 
 2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 3. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 

CENY

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.reczniki-zwoltex.pl  są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

 

ZAMÓWIENIA

 1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.reczniki-zwoltex.pl . Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania.
 2. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.
 3. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.
 4. W przypadku odbioru osobistego (opcja dostępna w koszyku), złożenie zapotrzebowania poprzez stronę internetową poczytuje się za przyjęcie rezerwacji na dany produkt i przygotowanie towaru do zakupu. Moment zawarcia umowy kupna- sprzedaży następuje natomiast przy odbiorze towaru, po zbadaniu przez klienta przedmiotu zakupu oraz osobistej akceptacji oferty.

 

DOSTAWA

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.reczniki-zwoltex.pl  dostarczamy  firmą kurierską.
 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
  1. czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
  2. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
 3. Przy każdym produkcie dostępnym w naszym sklepie, w okienku 'Dostępność produktu', obok aktualnego stanu magazynowego, pojawia się także informacja o przewidywanym czasie wysłania towaru. Czas ten nie obejmuje czasu kompletowania zamówienia i liczony jest od momentu przekazania przesyłki na poczcie do momentu doręczenia.
 4. Wraz z towarem wydawane są: faktura VAT lub paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków.

 

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:
  1. Przed wydaniem towaru Klientowi:
   1. Przelew na rachunek bankowy sklepu: NORDEA BANK  PL87 1440 1244 0000 0000 1682 7924
  2. W momencie odbioru towaru:
   1. Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.
 2. Sprzedający może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedającego jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. odroczony termin płatności).


ZWROT TOWARU

 1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty zakupu i musi fakt ten poprzeć pisemnym oświadczeniem. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem. (formularz odstąpienia od umowy PDF)
 2. Zwrot towaru odbywa się na koszt klienta. Produkty  nie mogą nosić oznak użytkowania. Każdy produkt musi być fabrycznie zapakowany, dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym.  W przypadku niespełnienia powyższego warunku towar nie zostanie przyjęty.
 3. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego towaru.
 4. W sytuacji, gdy klient zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione powyższe postanowienia , umowę kupna- sprzedaży uważa się za nie byłą i klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez klienta podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego towaru pomniejszona o koszty dostawy w przypadku gdy poniósł je Sprzedający, i ew. inne koszty, które wykazał sklep, związane z dostarczeniem i obsługą towaru. W przypadku korekty ilościowej towaru, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wystawienia nowej faktury na usługi związane z dostarczeniem i zwrotem towaru, gdy ponosił je Sprzedający.
 5. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymane produkty i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować sprzedawcę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzony towar wysłać pod adres zwrotny  lub nie odbierać przesyłki.
 6. Sprzedający nie stosuje polityki towarów zastępczych.

 

PROCEDURA REKLAMACJI

 1. Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sprzedający. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Sprzedającego, który stwierdzi czy wada nie nastąpiła z winy klienta. Sprzedający rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia drogą pocztową lub elektroniczną.
 2. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do Sprzedającego.
 3. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu firmą spedycyjną czy też Pocztą Polską.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.zywnosc-naturalna.pl i odnosi się do sprzedaży w w/w sklepie przez czas nieoznaczony.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 5. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia) w sklepie internetowym, w związku z czym Klient jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji jego postanowień.
   

Małkus Damian 
Borkowice,20 luty2014 r.